• Meksyk. ok. 1910 r. Zacatecas. Panorama miasta. Widok w kierunku Katedry p.w. Wniebowziďż˝cia NMP i klasztoru Miďż˝osierdzia.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Getto Warszawskie. Handel biaďż˝ym pieczywem na pl. ďż˝elaznej Bramy. Na dalszym planie fragment kamienicy przy pl. ďż˝elaznej Bramy 6 ( rďż˝g ul. Przechodniej 2 i ďż˝abiej 1)


  • Warmia i ďż˝uďż˝awy na fotografiach z lat 50. Olsztyn. Przystaďż˝ na Jeziorze Dďż˝ugim.


  • Polska XX wieku na fotografiach stereoskopowych. ok. 1910 r. Popoďż˝udnie w ogrodzie.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. W drodze na Spitsbergen.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.