• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski, z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, Janem Oďż˝dakowskim oraz zastďż˝pcďż˝ dyrektora Dariuszem Gawinem. Spotkanie z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 3 sierpnia 2008.


  • Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Danuta Magreczyďż˝ska "Danka"- zdj. Rafaďż˝ Korzeniowski.


  • Polska na fotografiach z lat 50. Nieborďż˝w. Paďż˝ac Radziwi���w. Widok od strony parku.


  • Niemcy przed II wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. lata 20. Nadrenia. Ren w pobliďż˝u Kaub. Na pierwszym planie zamek Pfalzgrafenstein W tle Kaub i zamek Gutenfels


  • Londyn. lata 60. Hyde Park.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.