• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Oddziaďż˝ powstaďż˝czy.


  • Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Tramwaj przyjaďż˝ni. Poparcie dla strajkujďż˝cych kadetďż˝w Szkoďż˝y Poďż˝arniczej.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Szkodra. Mďż˝czyzna albaďż˝ski w drodze do miasta.


  • Austro-Wďż˝gry na fotografiach z lat 1900 - 1910. Wiedeďż˝. Karlsplatz. Resselpark. Pomnik Johannesa Brahmsa


  • Paryďż˝. lata 50. Stalowe konstrukcje Wieďż˝y Eiffla.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.