• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Chďż˝opiec niosďż˝cy pďż˝aszcze. Ul. Piwna.


  • Polska na fotografiach z lat 50. Katowice. Paďż˝ac Mďż˝odzieďż˝y. Widok od ulicy Mikoďż˝owskiej.


  • Grecja. 1900-1910 r. Ateny. Erechtejon. W oddali portyk z kariatydami.


  • Rosja przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. 1905 r. Moskwa. Kreml.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. Sobďż˝r Isaakijewskij. Marmurowe kolumny przy wejďż˝ciu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.