• Mikroorganizmy. Fragment Graptolita z dwoma tekami, czyli osďż˝onkami dla dwďż˝ch osobnikďż˝w kolonii.


  • Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Sanitariuszki Morowe Panny - zdj. Stepel.


  • Ilustracje do piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panďż˝w. Podďż˝a.


  • Wďż˝gry. lata 60. Ostrzyhom. Muzeum Chrzeďż˝cijanskie. Fotel zdobiony.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. Marynarz na warcie przy Aurorze. Na zdjďż˝ciu Danuta Szlajmer z matkďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.