• Warmia i ďż˝uďż˝awy na fotografiach z lat 50. Olsztyn. Dziedziniec Zamku Kapituďż˝y Warmiďż˝skiej.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. ul. Tďż˝nskďż˝. Wejďż˝cie na Tyďż˝ski Dwďż˝r i tzw. "Ungelt" - w ďż˝redniowieczu miejsce postoju zagranicznych kupcďż˝w


  • Szwajcaria. lata 50. Berno. ďż˝luzy wodne na rzece Aare.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Fragmenty zachowanych pďż˝askorzeďż˝b.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Transport na wsi.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.