• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ulica ďż˝wietojaďż˝ska. Katedra pw. ďż˝w. Jana Chrzciciela. Za niďż˝ fragment Nowego Seminarium Duchownego.


  • Krďż˝g W. Wieteski. Maciej Konopczyďż˝ski ? mistrz oďż˝wietlenia.


  • Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Chrystus stojďż˝cy pod krzyďż˝em, mal. Jan Styka, ok. 1905.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Rynek Starego Miasta. Strona Ko���taja.


  • Francja. 1900-1910 r. Toulon. Kr��ownik w porcie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.