• Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Michaďż˝ Fogg. Prawnuk Mieczysďż˝awa Fogga, ktďż˝rego piosenki umilajďż˝ czas w Fotoplastikonie.


  • Namibia. 2011 r. Namiastka sďż˝onia na campingu w Gobasis.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Letnie pejzaďż˝e nadwiďż˝laďż˝skie - W zaroďż˝lach.


  • Francja. 1950-1960. Nantes. Przedszkole wg projektu Le Corbusiera.


  • Wďż˝gry. lata 60. Budapeszt. Wyspa ďż˝w. Maďż˝gorzaty. Ogrďż˝d japoďż˝ski.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.