• Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Jan Dziedzic. Odwiedzaďż˝ Fotoplastikon jako student. Byďż˝ to wďż˝wczas symbol powrotu miasta do ďż˝ycia po wojnie.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Jesienne pejzaďż˝e podwawerskie. W dziupli.


  • Kijďż˝w przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. 1900-1914. Mďż˝czyzna siedzďż˝cy na ulicy.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Pracownia Albrechta Wallenstiena w Paďż˝acu Wallensteina na Maďż˝ej Stranie.


  • Japonia na fotografiach z lat 1920-1939. Zbiďż˝r herbaty.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.