• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. ďż˝oďż˝nierze 2 kompanii Zgrupowania Krybar na klatce schodowej zniszczonego Paďż˝acu Staszica przy ul. Nowy ďż˝wiat 72. Wďż˝rďż˝d powstaďż˝cďż˝w m.in. kpr. Pchor. Andrzej Maďż˝ko ?Malinowski?, Kpr. Pchor. Jerzy Kluska ?Sďż˝piďż˝ski?.


  • Powstanie Warszawskie. Polscy jeďż˝cy witajďż˝ Brytyjczykďż˝w na drodze przed Oflagiem X C.


  • Namibia. 2011 r. Kanion w Sesriem na granicy z Narodowym Parkiem Naukluft.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Sedan. Wysadzony w powietrze most kolejowy nad Mozďż˝.


  • Paryďż˝. lata 50. Uliczne kawiarnie na Boulevard des Capucines.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.