• Meksyk. ok. 1910 r. Meksyk. Palacio Nacional. Widok od strony Plaza de La Constituciďż˝n.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Krzysztof Gajewski i Maciej Szal. Autorzy tej wystawy, na co dzieďż˝ fotografowie zajmujďż˝cy siďż˝ technikďż˝ stereoskopowďż˝.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Baszta "Go��bnik". Widok od strony Bulwaru Filadelfijskiego.


  • Kujawy. Lata 50. Ciechocinek. Park Zdrojowy. Budynek Pijalni Wďż˝d Mineralnych


  • Grecja. 1900-1910 r. Ateny. Hefajstejon.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.