• Wielkopolska lata 50. Gniezno. Fragment zabudowaďż˝ katedralnych.


  • Londyn. Planetarium i Gabinet Figur Woskowych.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Zespďż˝ ďż˝wiďż˝tyďż˝.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Paďż˝ac Jabďż˝onowskich na placu Teatralnym.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Uczniowie grajďż˝cy w "moniaki" na rogu ulic Wolskiej i Mďż˝ynarskiej na Woli.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.