• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Manifestacja patriotyczna w Alejach Ujazdowskich przed skrzyďż˝owaniem z ulicďż˝ Wilczďż˝. W tle udekorowana we flagi paďż˝stwowe kamienica Jďż˝zefa Monkiewicza.


  • Mikroorganizmy. Poczďż˝tkowa cz�� kolonii z Radiolariďż˝ w ďż˝rodku.


  • Wďż˝ochy przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. ok 1905-1910 r. Neapol. Plac Mďż˝czennikďż˝w z pomnikiem martyrologii .


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. B��kitny meczet.


  • Miasta dawnych Indii Brytyjskich na fotografiach z lat 50. Pakistan. Karaczi. Kibice na meczu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.