• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Pogrzeb Bogdana Wďż˝osika zastrzelonego przez milicjďż˝ podczas demonstracji w Nowej Hucie. Uczestniczyďż˝y w nim tďż˝umy. 20 paďż˝dziernika 1982 r.


  • Warszawa. Uroczystoďż˝ci 1000-lecia Paďż˝stwa Polskiego. Trybuna dla ludu na ulicy Marszaďż˝kowskiej.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Himara. Ulica nad brzegiem Morza Joďż˝skiego.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. ďż˝abďż˝dzie na stawie w Parku Ujazdowskim.


  • Egipt na fotografiach z lat 1900-1910. Giza. Obozowisko wielb��dďż˝w przy Sfinksie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.