• Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. ul. Na P��kopďż˝. Widok w kierunku pl. Republiki. Pierwszy z prawej Koďż˝ciďż˝ ďż˝w. Krzyďż˝a, w tle paďż˝ac U Hybernďż˝w.


  • Francja. 1950-1960. Menton. Av. du Verdun. Widok z Cassino Barriere de Menton


  • "Liliputy Europy". 1950-1960 r. Monako. Paďż˝ac Ksi���cy. Na zdjďż˝ciu Danuta Szlajmer - pierwsza wďż˝aďż˝cicielka Fotoplastikonu.


  • Azja na fotografiach z poczďż˝tku XX wieku. ok. 1910 r. Indie. Delhi. Przygotowywanie posiďż˝ku na ulicy.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. ul. Kanonia w trakcie odbudowy.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.