• Krakďż˝w i okolice lata 50. Ojcowski Park Narodowy. Skaďż˝y wapienne.


  • Londyn dwďż˝ch pokoleďż˝. Kiedyďż˝, podobnie jak teraz, peďż˝nowymiarowe modele dinozaurďż˝w w Crystal Palace Park, 1968 r. ? Hileozaur i Iguanodon.


  • Powstanie Warszawskie. Zbiďż˝rka kompanii ?Anna? Batalionu ?Gustaw? na rogu ulicy Widok i Brackiej przed wyjďż˝ciem do niewoli.


  • Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Danuta Magreczyďż˝ska "Danka"- zdj. Rafaďż˝ Korzeniowski.


  • Indonezja. lata 50. Indonezja. Timor. Mieszkaďż˝cy pozujďż˝cy do zdjecia przy samochodzie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.