• Ameryka Poďż˝udniowa na fotografiach z lat 1900- 1910. Argentyna. Buenos Aires. Cmentarz Chacarita.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski, z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, Janem Oďż˝dakowskim oraz zastďż˝pcďż˝ dyrektora Dariuszem Gawinem. Spotkanie z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 3 sierpnia 2008.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Udine. Plac Wolnoďż˝ci (Piazza Liberta).


  • Chiny. lata 50. Pekin. Paďż˝ac Letni. Brama u stďż˝p Wzgďż˝rza Dďż˝ugowiecznoďż˝ci. W tle Pagoda Kadzidďż˝a Buddy.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Okolice Warszawy. Psy odpoczywajďż˝ce przed drzwiami wejďż˝ciowymi do domu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.