• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Pokaz pierwszych automobili.


  • Warszawa i Milanďż˝wek na fotografiach z lat 1910 -1920. Warszawa. Widok z podwďż˝rza domu przy ul. Dďż˝ugiej 23/25 na budynek Teatru Nowoďż˝ci.


  • Warszawa z wysokoďż˝ci 30 m. 2011 r. Cmentarz Pďż˝nocny, ďż˝wieďż˝e katakumby ďż˝wiecďż˝ pustkami.


  • Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. ��czyca. Muzeum Regionalne. "Trzej Krďż˝lowie". Rzeďż˝ba Wacďż˝awa Czerwiďż˝skiego.


  • Holandia. lata 60. Rotterdam. Plac 1940 r. Pomnik Zadkine'a symbolizujďż˝cy zniszczenie rotterdamu przez Luftwaffe w 1940 r.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.