• Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Przystanek tramwajowy na Placu Konstytucji.


  • Kujawy. Lata 50. Bydgoszcz. Plac Wolnoďż˝ci. Pomnik Wdziďż˝cznoďż˝ci ďż˝oďż˝nierzom Armii Czerwonej. W tle po prawej dawne Gimnazjum Krďż˝lewskie.


  • Krym na fotografiach z przeďż˝omu lat 50 i 60. Odessa. Plaďż˝a.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Zespďż˝ ďż˝wiďż˝tyďż˝.


  • Tatrzaďż˝skie krajobrazy na fotografiach z lat 2008-2010. ďż˝cieďż˝ka z Palenicy Biaďż˝czaďż˝skiej na Rusinowďż˝ Polanďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.