• ďż˝wiat na starych pocztďż˝wkach. 1900-1915. Francja. Paryďż˝. Musďż˝e de Cluny. Sala kowalstwa artystycznego.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Rynek Nowomiejski. Widok na wschodnia pierzejďż˝ z koďż˝cioďż˝em p.w. ďż˝w. Jakuba.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Bratysďż˝awa. Muzeum Miasta Bratysďż˝awy. Widok z dziedziďż˝ca na fragment pierwszego piďż˝tra dawnego ratusza.


  • Niemcy przed II wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. lata 20. Hamburg. Chilehaus. Widok z Burchardstraďż˝e.


  • Krym na fotografiach z przeďż˝omu lat 50 i 60. Krym. Szczyt Aj- Petri (1231 m.n.p.m.).
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.