• ďż˝wiat sprzed 100 lat na szklanych pozytywach. 1900-1910 r. Indie. Tiruchirappalli. ďż˝wiatynia Sri Ranganathaswamy


  • Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lwďż˝w. Katedra ormiaďż˝ska pw. Wniebowziďż˝cia Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny we Lwowie. Fragment dziedziďż˝ca poďż˝udniowego.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Berat. Charakterystyczne domki w starym stylu.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Kijďż˝w. ďż˝awra Pieczerska.


  • Chiny. lata 50. Pekin. Zakazane miasto. Rzeďż˝ba smoka.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.