• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Jeďż˝cy niemieccy wziďż˝ci do niewoli na dziedziďż˝cu gmachu PKO przy ul. ďż˝wiďż˝tokrzyskiej 31/33 rďż˝g Jasnej.


  • Powstanie Warszawskie. Ppor. Jerzy Siwiec ?Jur? rzuca granatem w kierunku pozycji niemieckich. Niemcy odpowiadali tym samym, tylko w wiďż˝kszym natďż˝eniu.


  • Warszawa z wysokoďż˝ci 30 m. 2011 r. Plaďż˝a stadionowa i bezludna wyspa na Wiďż˝le.ďż˝


  • Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Handel starzyznďż˝ na Pociejowie.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Szkodra. Ulica spacerowa. W tle hotel z restauracjďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.