• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Krakowskie Przedmieďż˝cie. Doroďż˝karz czekajďż˝cy na kurs pod pomnikiem Mickiewicza (niewidoczny).


  • Mikroorganizmy. Fragment koloni planktonicznych organizmďż˝w - Retolitďż˝w, majďż˝cy 423 miliony lat.


  • Polska na fotografiach z lat 50. Darďż˝owo. Perspektywa ulicy Powstaďż˝cďż˝w Warszawskich. W tle Brama Kamienna.


  • Paryďż˝. 1900-1910 r. Hďż˝tel de Sens. Widok z Rue de l'Ave Maria.


  • Holandia. lata 60. Amsterdam. Pomnik Narodowy na pl. Dam. W tle Grand Hotel.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.