• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Pogrzeb Bogdana Wďż˝osika zastrzelonego przez milicjďż˝ podczas demonstracji w Nowej Hucie. Uczestniczyďż˝y w nim tďż˝umy. 20 paďż˝dziernika 1982 r.


  • Buďż˝garia. lata 60. Wielkie Tyrnowo. Osioďż˝ek.


  • Niemcy przed II wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. lata 20. Frankfurt nad Menem. Widok na Katedrďż˝ Cesarskďż˝.


  • Niemcy. lata 60. Berlin. Park Tiergarten. Dom Kultur ďż˝wiata.


  • Krym na fotografiach z przeďż˝omu lat 50 i 60. Aďż˝upka. Zamek na skale "Jaskďż˝cze gniazdo".
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.