• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Szok. Wyprowadzenie kopii obrazu Matki Boďż˝ej Czďż˝stochowskiej z koďż˝cioďż˝a ďż˝w. Stanisďż˝awa Kostki do innej ďż˝wiďż˝tynii na ďż˝oliborzu. Mimo zakazu zgromadzeďż˝ tďż˝um wiernych. Milicja nie interweniowaďż˝a.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Sďż˝awomir Skrzpek, prezes Narodowego Banku Polskiego, z Janem Oďż˝dakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezentacja monet wyemitowanych przez NBP z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 24 lipca 2009.


  • Buďż˝garia. lata 60. Sofia. Kopuďż˝a soboru ďż˝w. Aleksandra Newskiego


  • Paryďż˝. lata 50. Plac Vendďż˝me. Widok z Rue de Castiglione na Kolumnďż˝ Napoleona.


  • Indonezja. lata 50. Indonezja. Sumatra. Powrďż˝t z poďż˝owu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.