• Powstanie Warszawskie. Bracia ďż˝yczkowscy ? strz. Zygmunt ?��czyc? i st. strz. Jerzy ?ďż˝an? ? po wielu godzinach b��dzenia w kanaďż˝ach wyszli w ďż˝rďż˝dmieďż˝ciu wďż˝azem na ulicy Wareckiej.


  • Stereoskopowe bajki dla najmďż˝odszych. O rybaku i zďż˝otej rybce. Scena 5. Rybak nad brzegiem morza.


  • Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. ďż˝azienki Krďż˝lewskie. Paďż˝ac na Wodzie.


  • Londyn. lata 50. Victoria Street. Koďż˝ciďż˝ Metodystďż˝w (Central Hall Westminster)


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Moskwa. Stadion ďż˝uďż˝niki.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.