• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Podwďż˝rze na Nowym Mieďż˝cie.


  • Belgia. lata 50. Bruksela. Wystawa ďż˝wiatowa EXPO 1958. Widok na Atomium.


  • Londyn. lata 60. Tower. Widok na bramďż˝ wejďż˝ciowďż˝.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Kijďż˝w. Gmach Rady Najwyďż˝szej Ukrainy.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Zegarmistrz Pietraszko na cmentarzu Powďż˝zkowskim. W tle koďż˝ciďż˝ Karola Boremeusza przy ul. Powďż˝zkowskiej.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.