• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Krakowskie Przedmieďż˝cie. Doroďż˝karz czekajďż˝cy na kurs pod pomnikiem Mickiewicza (niewidoczny).


  • Tatry lata 50. Litworowy Staw.


  • Krakďż˝w i okolice lata 50. Krakďż˝w. Koďż˝ciďż˝ Mariacki od tyďż˝u. Widok z Maďż˝ego Rynku


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Janusz Czopowicz. Konserwator XIX-wiecznego mechanizmu Fotoplastikonu.


  • Szwajcaria. lata 50. Berno. Widok na Parlament i most Dalmazibrucke.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.