• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powstaniec grajďż˝cy na fortepianie w ogrďż˝dku kawiarni ?U Aktorek? przy ul. Mazowieckiej 5.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Na postoju taksďż˝wek.


  • Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Plac Zwyciďż˝stwa (ob. Marszaďż˝ka Jďż˝zefa Piďż˝sudskiego). Grďż˝b Nieznanego ďż˝oďż˝nierza.


  • Londyn. lata 60. Paďż˝ac Westminsterski. Widok od strony Tamizy.


  • Palestyna na fotografiach z lat 1920 - 1939. Nazaret. Wnďż˝trze Koďż˝cioďż˝a Zwiastowania NMP.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.