• Mikroorganizmy. Graptolity buduja swojďż˝ osďż˝onkďż˝ z kolagenu bardzo podobnego do kolagenu w oku ludzkim.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Letnie pejzaďż˝e nadwiďż˝laďż˝skie - Z biaďż˝ym ptakiem.


  • Niemcy przed II wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. lata 20. Goslar. Dziedziniec Palatium krďż˝lewskiego.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. Spitsbergen. G��wny budynek stacji.


  • Rosja przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. 1905 r. Petersburg. Paďż˝stwowy Teatr Aleksandryjski
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.