• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Kontrola dokumentďż˝w. Tego typu zdjďż˝cia ďż˝oďż˝nierzy na sďż˝uďż˝bie mogliďż˝my robiďż˝ oficjalnie dopiero od 21 grudnia, oczywiďż˝cie w obecnoďż˝ci "opiekuna" z Polskiej Agencji Interpress.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Maria Seweryn. W 2005 r. zagraďż˝a w spektaklu Teatru Telewizji ?Fotoplastikon?.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Handel na Rynku Nowomiejskim.


  • Francja. 1950-1960. Marsylia. Pomnik Armii Wschodniej i Bohaterďż˝w Odlegďż˝ych Krain.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Kijďż˝w. Muzeum ďż˝awry. Sala sztuki ludowej.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.