• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Zbiďż˝rka ďż˝oďż˝nierzy z 3 batalionu pancernego ?Golski? na dziedziďż˝cu wydziaďż˝u architektury Politechniki Warszawskiej.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Belgia. Ostenda. ďż˝oďż˝nierze niemieccy w czasie zaďż˝adunku min na statek.


  • Warmia i ďż˝uďż˝awy na fotografiach z lat 50. Malbork. Zamek Krzyďż˝acki. Wejďż˝cie do Zamku ďż˝redniego.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Kijďż˝w. ďż˝awra Pieczerska. Muzeum ďż˝awry. Ludowa sztuka ukraiďż˝ska.


  • Chiny. lata 50. Pekin. Pďż˝nocna brama prowadzďż˝ca do ďż˝wiatyni Ksiďż˝yca.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.