• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Uliczny golibroda.


  • Stereoskopowe bajki dla najmďż˝odszych. Misie. Scena 8. Start rakiety kosmicznej.


  • Namibia. 2011 r. Panienki z wielkomiejskiej prywatnej szkoďż˝y.


  • Austria 1950 - 1960. Alpy. Wodospad w Alpach.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. ul. Ryt��skďż˝. Teatr Stanowy przy Targu Owocowym. Teatr zostaďż˝ zbudowany w latach 1781-1783 wedďż˝ug projektu Antona Haffeneckera we wspďż˝pracy z Sebastianem Kďż˝niglem. Jego fundatorem byďż˝ hrabia Franz Anton von Nostitz-Rieneck. W 1787 Wolfgang Amadeusz Mozart osobiďż˝cie dyrygowaďż˝ tu swojďż˝ specjalnie skomponowanďż˝ operďż˝ "Don Giovanni". W latach 1813-1816 kapelmajstrem teatru byďż˝ Carl Maria von Weber.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.