• ďż˝wiat sprzed 100 lat na szklanych pozytywach. 1900-1910 r. Austria. Wiedeďż˝. Paďż˝ac Schďż˝nbrunn. Widok od strony ogrodďż˝w paďż˝acowych.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Ulica Piekary. ďż˝uk Cezara. Widok od ulicy Rďż˝anej.


  • Karlove Vary i Oďż˝omuniec na fotografiach z lat 50. Karlove Vary. pl. Wolnoďż˝ci (nďż˝mďż˝stďż˝ Svobody). Stara "Kolumnada wiosenna" (V��delnďż˝ kolonďż˝da). Rzeďż˝ba przed wejďż˝ciem do ďż˝rďż˝dďż˝a.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. Spitsbergen. Ogrďż˝dek meteorologiczny.


  • Londyn. lata 50. Tower. Zamek warowny z 1078 roku. Brama wjazdowa do zamku.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.