• Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Wielka Woda 1962r. Zalane schody prowadzďż˝ce nad Wis�� w pobliďż˝u Mostu ďż˝lďż˝sko - Dďż˝browskiego.


  • Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Pochwaďż˝a stereoskopii, kobieta poruszajďż˝ca dďż˝oďż˝mi, ok. 1900.


  • Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Pami�� - zdj. Jessie.


  • Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Zamek Krďż˝lewski. Prace konserwacyjno-remontowe we wnďż˝trzach zamku.


  • Miasta dawnych Indii Brytyjskich na fotografiach z lat 50. Indie. Bombaj. Zatoka.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.