• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Podwďż˝rze kamienicy na Starym Mieďż˝cie.


  • Tatry lata 50. Zejďż˝cie na Halďż˝ Gďż˝sienicowďż˝.


  • Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Paczaj no, cďż˝ tam spadnie, 1899.


  • Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Straciliďż˝my jednego z naszych - zdj. Robert Jďż˝dral.


  • Tatrzaďż˝skie krajobrazy na fotografiach z lat 2008-2010. ďż˝cieďż˝ka z Palenicy Biaďż˝czaďż˝skiej na Rusinowďż˝ Polanďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.