• Ameryka Poďż˝udniowa na fotografiach z lat 1900- 1910. Brazylia. Salwador. Panorama miasta od strony oceanu.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. 1944. Powstaďż˝cy w obozie przejďż˝ciowym ( przed wywiezieniem do obozďż˝w jenieckich) zorganizowanym w Fabryce kabli w Oďż˝arowie.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Czeski Cieszyn. Pola uprawne pod miastem.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Widok z krzy��wki podwďż˝rek Krzywego Koďż˝a na prostopad�� oďż˝ ulicy.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Stare Miasto. ul. Nowomiejska. Widok w kierunku Barbakanu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.