• Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Belgia. Ostenda. ďż˝oďż˝nierze niemieccy w czasie zaďż˝adunku min na statek.


  • Buďż˝garia. lata 60. Gďż˝ry rodopskie. Ruiny mostu nad rzekďż˝ Czaja.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. Spitsbergen. Szczyt Sofiekammen.


  • Londyn. lata 50. Picadilly Circus.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Plaďż˝a nadwiďż˝laďż˝ska. Dzieci bawiďż˝ce siďż˝ w Wiďż˝le.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.