• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Wokďż˝ krzyďż˝a. ďż˝oďż˝nierze mijajďż˝ ludzi modlďż˝cych siďż˝ wokďż˝ krzyďż˝a z kwiatďż˝w. Niszczenie symboli i przepďż˝dzenie zgromadzeďż˝ byďż˝o zadaniem milicji.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. ďż˝oďż˝nierze niemieccy na plaďż˝y w Dunkierce.


  • Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. Elblďż˝g. Katedra ďż˝w. Mikoďż˝aja. Gotycka chrzcielnica z 1387 roku.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Dhďż˝rmi. Dom wypoczynkowy na plaďż˝y.


  • Francja. 1950-1960. Fragment akweduktu Pont-du-Gard.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.