• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. ďż˝wiďż˝ta. Mimo wszystko muszďż˝ byďż˝! Hala Mirowska. Warszawa, grudzieďż˝ 1981 r.


  • Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. Toruďż˝. Wnďż˝trza Muzeum Mikoďż˝aja Kopernika.


  • Europa na fotografiach z poczďż˝tku XX wieku. Szwajcaria. Sankt Moritz. Panorama miasta.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Prymitywny mďż˝yn w dďż˝ungli.


  • Polska wyprawa geodezyjna do Wietnamu. 1957 r. Hanoi. Sprzedawca koszy wiklinowych podczas pracy na jednym z targďż˝w ulicznych.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.