• ďż˝wiat sprzed 100 lat na szklanych pozytywach. 1900-1910 r. Szwajcaria. Jezioro Genewskie.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Witold Pyrkosz. ?Duďż˝czyk? z filmu ?Vabank?, ktďż˝ry zachwycaďż˝ siďż˝ zdjďż˝ciami w Fotoplastikonie.


  • Wielkopolska lata 50. Wenecja. Ruiny zamku Mikoďż˝aja Na��cza.


  • Francja. 1900-1910 r. Lourdes. Bazylika Niepokalanego Poczďż˝cia NMP. Uroczystoďż˝ci religijne.


  • Francja. 1950-1960. Troyes. Katedra ďż˝w. Piotra i Pawďż˝a.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.