• Historia Towarzystwa "Zachďż˝ta". Zachďż˝ta. Widok od pl. Piďż˝sudskiego. Okres powojenny.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Maria Kaczyďż˝ska, Pierwsza Dama, z Janem Oďż˝dakowskim, Dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Konferencja promujďż˝ca album ?Straty Warszawy 1939-1945. Raport?, 18 paďż˝dziernika 2005.


  • Wďż˝ochy przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. ok 1905-1910 r. Messyna. Fontanna Brugnani.


  • Polska wyprawa geodezyjna do Wietnamu. 1957 r. Hanoi. Przedmieďż˝cia. Mďż˝czyďż˝ni pracujďż˝cy przy odwodnieniu pďż˝l uprawnych.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. ďż˝azienki Krďż˝lewskie. Paďż˝ac na wodzie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.