• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ulica ďż˝wietojaďż˝ska. Katedra pw. ďż˝w. Jana Chrzciciela. Za niďż˝ fragment Nowego Seminarium Duchownego.


  • Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Cheďż˝m powstaďż˝czy.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Saranda. Hotel Albturistu nad brzegiem Morza Joďż˝skiego.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Monte Cassino. Kierunkowskaz cmentarza wojennego.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Paďż˝ac Jabďż˝onowskich na placu Teatralnym.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.