• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Przygotowania do wyjazdu na podwarszawski jarmark.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Widok na ďż˝rďż˝dmieďż˝cie od strony Wybrzeďż˝a Szczeciďż˝skiego.


  • ďż˝wiat na starych pocztďż˝wkach. 1900-1915. Francja. Paryďż˝. Luwr. Muzeum Asyryjskie. Fragment zdobieďż˝ ze ďż˝wiatynii Artakserksesa.


  • Buďż˝garia. lata 60. Wielkie Tyrnowo. Osioďż˝ek.


  • Londyn. Gabinet Figur Woskowych. Pokďż˝j mordercďż˝w.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.